ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
ريال50.00 SR
1 سال
ريال50.00 SR
1 سال
ريال50.00 SR
1 سال
.net
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.org
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.info
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.tv
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.ws
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.in
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.me
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.tel
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.biz
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.ch
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
ريال49.00 SR
1 سال
.store

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains